FORSIDE

FOTOS TILMELDING REGLER

WEBMASTER

   
 
  
 
 

Bagagerumssalget på Østervold i Randers arrangeres af Lionsklubberne i Kronjylland:
LC Randers, LC Randers Gudenå, LC Randers Niels Ebbesen
LC Randers Malvina, LC Langå og LC Purhus.

Der gælder følgende betingelser for deltagelse i bagagerumssalget:

·         Bagagerumssalget starter kl. 10:00 og slutter kl.14:00.

·         Ankomst tidligst kl. 07.30 og senest kl. 09:30

·         Betaling for en ca. 3,5 meter stadeplads er 150 kr.

·         Der må IKKE parkeres og opstilles før Lions anviser en plads.

·         Stadepladsen skal efterlades ryddet og rengjort senest kl. 14.00.

Bagagerumssalget er forbeholdt private til salg af egne brugte effekter.

Salg af nyproducerede eller varer indkøbt til videresalg er ikke tilladt.

Der må ikke sælges fødevarer, drikkevarer og øvrige kioskvarer.

Hvis der sælges ting, der måtte kræve en særlig godkendelse, påhviler det sælgerne selv at sørge for den nødvendige tilladelse.

Affald og effekter må ikke efterlades på pladsen eller ved affaldskurvene.

Alle anvisninger fra Lions repræsentanter skal efterkommes.

Vis hensyn til omgivelserne.

Vær med til at vi i fællesskab kan skabe et godt bagagerumssalg i Randers.

Vær sikker på at få en plads ved at forudbestille.

 

 

Lonsclubberne i Kronjylland  interne regler