FORSIDE

FOTOS TILMELDING REGLER

WEBMASTER

   
 
  
 
 

Bagagerumssalget på Østervold i Randers arrangeres af Lions Clubberne i Kronjylland:
LC Randers, LC Randers Gudenå, LC Randers Niels Ebbesen
LC Randers Malvina, LC Langå og LC Purhus.

Lions medlemmer arbejder alle ulønnet. Bagagerumssalgets overskud anvendes til Lokale humanitære formål, der ikke ville blive igangsat uden støtten fra Lions.

Der gælder følgende betingelser for deltagelse i bagagerumssalget:

·         Bagagerumssalget starter kl. 10:00 og slutter kl.14:00.

·         Ankomst tidligst kl. 07.30 og senest kl. 09:30

·         Betaling 150 kr. pr. stadeplads skal ske straks ved ankomst.

·         Der må IKKE parkeres og opstilles før Lions anviser en plads.

·         Stadepladsens bredde på 3,5 meter SKAL OVERHOLDES!

·         Stadepladserne skal efterlades ryddede og rengjorte senest kl. 14.00.

Bagagerumssalget er forbeholdt private til salg af deres egne brugte ejendele.

Salg af varer produceret eller indkøbt til videresalg er ikke tilladt.

Der må ikke sælges fødevarer, drikkevarer og øvrige kioskvarer.

Hvis der sælges ting, der måtte kræve en særlig godkendelse, påhviler det sælgerne selv at søge den fornødne tilladelse.

Affald og effekter må ikke efterlades på pladsen eller ved affaldskurvene.

Alle anvisninger fra arrangørens repræsentanter (Lions) skal efterkommes.

Vis hensyn til omgivelserne.

Vær med til at vi i fællesskab skaber et godt bagagerumssalg i Randers.


Kom ikke forgæves, der er som regel udsolgt.

Vær sikker på af få en plads ved at forudbestille.

 

 

Lonsclubberne i Kronjylland  interne regler